Λεξιστορείν: Το ρημάδι!

Ως ρημάδι χαρακτηρίζουμε το εγκαταλελειμμένο κι ερειπωμένο κτήριο αλλά και καθετί κατεστραμμένο ή ενοχλητικό (π.χ. άστο το ρημάδι). Η λέξη προέρχεται από τον τύπο ερημάδιν και ερημάδιον με τη σημασία  «ο έρημος και κατεστραμμένος τόπος».