ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 15 Μαρτίου 1960
Αριθ. Φύλλου 2678

 


ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΣΥΡΡΟΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
ΑΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Αφίκοντο η Τζία Σκάλα, ο Γκρέγκορυ Πεκ, ο Άντονυ Κουέηλ, ο Στάνλεϋ Μπέηκερ κ.λπ. Την Πέμπτην ο Πεκ θα παραστή εις «Εθνικόν» Ρόδου.
Η αρξαμένη εβδομάς είναι διά την Ρόδον σημαντική από πλευράς διεθνούς προβολής, διότι διά πρώτην φοράν θα συγκεντρωθούν εις την νήσον μας άνω των 10 ανδρών και γυναικών κορυφαίων ηθοποιών της παγκοσμίου κινηματογραφίας. Οι εν λόγω ηθοποιοί θα μετάσχουν  εις το γύρισμα της ταινίας “Κανόνια του Ναβαρόνε” περί της οποίας έχει ήδη αρχίσει εις όλον τον κόσμον να γίνεται λόγος, δεδομένου ότι έχει αναγγελθή ως υπερπαραγωγή και συγκεντρώνει εκλεκτούς πρωταγωνιστάς.

 

ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Η ΤΖΙΑ ΣΚΑΛΑ
Χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο διάσημος Άγγλος ηθοποιός Άντονυ Κουέηλ ο οποίος θα παίξη πρωτεύοντα ρόλον εις την ταινίαν τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Ούτος αφίκετο μετά της συζύγου του και των τέκνων του. Επίσης χθες αφίκετο η Ιταλίς ηθοποιός Τζία Σκάλα η οποία θα παίξη ρόλον “αντάρτισσας” εις την εν λόγω ταινίαν. Εξ άλλου αφίκετο χθες ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός γνωστός εκ πολεμικών ταινιών, Στάνλεϋ Μπέηκερ ο οποίος θα παίξη εις την ταινίαν του κ. Φόρμαν. Ούτω διά της ανακοινώσεως ότι ο Μπαίηκερ θα συμπρωταγωνιστήση εις τα “Κανόνια” κλείνει ο κύκλος των πρωταγωνιστών της εν λόγω ταινίας ο αριθμός των οποίων ανέρχεται τις 9, ήτοι: Γκρέγκορυ Πεκ, Τζία Σκάλα, Άντονυ Κουήν, Άντονυ Κουέηλ, Τζαίημς Ντάρεν, Νταίηβιν Νίβεν, Ειρήνη Παπά, Στάνλεϋ Μπαίηκερ, και Έβυ Νόρλουντ. Ο Στάνλεϋ Μπαίηκερ συνοδεύεται υπό της συζύγου του και των δύο τέκνων του.

ΑΦΙΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ
Αφίκετο προχθές αεροπορικώς εις Ρόδον ο διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου Γκρέγκορυ Πεκ. Τον Γκρέγκορυ Πεκ υπεδέχθησαν εις το αεροδρόμιον εκπρόσωποι της κινηματογραφικής εταιρείας «Κολούμπια», οι οποίοι εν συνεχεία τον συνώδευσαν μέχρι του τουριστικού χωριού.
Ο εκλεκτός ηθοποιός, θα υποδυθή εις την ταινίαν «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» τον ρόλον ενός νεοζηλανδού λοχαγού, ονόματι Μάλλορυ, που αναλαμβάνει επικεφαλής πέντε κομμάντος να αχρηστεύση τα γερμανικά κανόνια του υποθετικού νησιού, ως εδήλωσε δε ο ίδιος πιστεύει ότι θα γίνη μια πολύ καλή ταινία. Αξίζει να τονισθή ότι ο Γκρέγκορυ Πεκ συγκατετέθη διά να μετάσχη εις ταινίαν ντοκυμανταίρ του Οργανισμού τουρισμού, με σκοπόν την τουριστικήν διαφήμισιν της χώρας.

ΔΕΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
Σημειωτέον ότι ενώ επρόκειτο να αναχωρήση χθες διά να επανέλθη μετά της συζύγου του ο Γκρέγκορυ Πεκ ανέβαλε την τελευταίαν στιγμήν την αναχώρησίν του εις Αθήνας όπου επρόκειτο να παραστή εις την πρεμιέραν του έργου «Υπόθεσις Παραντάϊν» εις το οποίον πρωταγωνιστή.
Εγνώσθη ότι η ματαίωσις της αναχωρήσεως οφείλεται εις το γεγονός ότι η Ρόδος ήρεσε πολύ εις τον Πεκ.
ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟΝ»
Την Πέμπτην εις το Εθνικόν Θέατρον θα προβληθή η ταινία «Ουδέν νεώτερον από το Μέτωπον» εις το οποίον πρωταγωνιστή ο Γκρέγκορυ Πεκ.
Ούτος θα παραστή εις την πρεμιέραν του έργου. Εν τω μεταξύ ο Άντονυ Κουήν θα αφιχθή εις Ρόδον περί το τέλος της τρεχούσης εβδομάδος και η Ειρήνη Παπά περί τα αρχάς της προσεχούς εβδομάδος.