Απολύμανση στη λιμενική ζώνη

Κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε επαγγελματικός κλάδος και κάθε άτομο ξεχωριστά οφείλει να συμμετέχει στην καταπολέμηση του ιού COVID-19 λαμβάνοντας μέτρα ανάλογα με την κατάσταση και τις κατευθύνσεις της πολιτείας. 

Στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το επιβατικό κοινό και τους εργαζομένους στον τουριστικό Λιμένα Ρόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό και διεξάγει εκτεταμένη κι επαναλαμβανόμενη απολύμανση των χώρων και των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης.