Τίποτα δεν είναι υπερβολικό μπροστά στην προστασία της υγείας

Στο γενικότερο πλαίσιο των (αυτό)περιορισμών, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων…

Αν μη τι άλλο ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που επισύρουν πρωτόγνωρα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό και ούτε ελαφρά τη καρδία μπορεί μία Αρχή να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων για τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη ζωή σε έναν τόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό (π.χ. τηλεσυνεδριάσεις, συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών κτλ.).

Τίποτα, όμως, δεν μοιάζει υπερβολικό μπροστά στην προστασία της υγείας και του πληθυσμού…