Λεξιστορείν: Ο ζάμπλουτος!

Η λέξη ζάπλουτος χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον πάρα πολύ πλούσιο άνθρωπο.

Ουσιαστικά είναι συνώνυμη της λέξης πάμπλουτος. Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με β’ συνθετικό φυσικά τη λέξη πλούτος και α’ συνθετικό το αχώριστο μόριο –ζα που επιτείνει και επαυξάνει τη σημασία της λέξης πλούτος.