Προσωρινή αναστολή εξέτασης δικαιολογητικών των μονίμων κατοίκων της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Έλεγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου κ. Στέφανος Δράκος,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την προσωρινή αναστολή της εξέτασης των δικαιολογητικών στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση νέων αδειών, θα υπάρξει νεότερη αναλυτική ενημέρωση.

Ευχαριστούμε.

 

* Φώτο: Χρήστος Στάτης