Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το βιβλίο του δικηγόρου Ρόδου Ανδρέα-Νικολάου Κουκούλη με τίτλο «Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας».

Στο έργο «Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας» αναλύονται σύγχρονα θέματα ιατρικής ευθύνης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος, την υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενή, το ιατρικό σφάλμα, το ιατρικό απόρρητο, την τήρηση ιατρικού αρχείου, τα ιατρικά συμβούλια, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, την αμοιβή του ιατρού, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, οι μεταμοσχεύσεις, η ύπαρξη και το τέλος του προσώπου και η ζημιογόνος τεκνοποίηση.
Περαιτέρω, στο βιβλίο παρουσιάζονται με σαφή και παραστατικό λόγο όλα τα ζητήματα που αφορούν το ιατρικό δίκαιο και την ιατρική δεοντολογία παρέχοντας πλήθος παραδειγμάτων.

Τέλος,  το έργο διευκολύνει την κατανόηση του πεδίου της ιατρικής ευθύνης τόσο από νομικούς όσο και από ιατρούς, γεγονός που καθιστά άκρως ενδιαφέρον το περιεχόμενό του.
Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.