Δραστική αντιμετώπιση της κρίσιμης έλλειψης αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος

Γράφει ο Βασίλειος Νικ. Καλλικούνης

Με την ένταξη λόγω της Πανδημίας του συνόλου της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για τον ευχερέστερο συντονισμό των αναγκαίων κυβερνητικών πολιτικών, την άμεση ανάληψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αντιμετωπίσαμε το πρώτο κύμα των συνεπειών της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης και διασφαλίσαμε την κατά το δυνατόν προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών

Στην προκειμένη κατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, συνειδητοποιήσαμε ότι η χώρα εκτός των άλλων έχει ανάγκη επειγόντως τεράστιων και μη αναμενόμενων ποσοτήτων αντισηπτικών, για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών, του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με τις δυνατότητες όμως κάλυψης της συνολικής αγοράς από το υπάρχον παραγωγικό δυναμικό και κάποιες εισαγωγές, να κινούνται στη σφαίρα του αδυνάτου.

Θα πρέπει κατά συνέπεια να ενισχυθεί η προσφορά αντισηπτικών, με τη χρησιμοποίηση αργούντος παραγωγικού δυναμικού, κατάλληλων προς τούτο εργοστασίων Ποτοποιίας, γατί να αποτραπούν και οι περιπτώσεις υπερβολικού κέρδους, δεδομένου του άναρχου εφοδιασμού της αγοράς. 

Αποταθήκαμε στην εποπτεύουσα αρχή μας, το Γ.Χ.Κ., η οποία μας απέκλεισε κατηγορηματικά δύο φορές, το ενδεχόμενο επέκτασης της δραστηριότητάς μας, στη δυνατότητα παραγωγής αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Επειδή η χώρα εισέρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με το ενδεχόμενο εκθετικής αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων και την προσέλευση μεγάλου αριθμού ασθενών στα Νοσοκομεία, δεν υπάρχει χρόνος για αλληλογραφίες με την κυρία Διευθύντρια του Γ.Χ.Κ. ούτε χρόνος για ένταξή μας σε άλλο φορέα (Ε.Ο.Φ.) ο οποίος υπολειτουργεί. 

Υποβάλλουμε κατά συνέπεια σχέδιο απλής νομοθετικής ρύθμισης για την άμεση επίτευξη της ενεργοποίησης του παραγωγικού δυναμικού των κατάλληλων προς τούτο εργοστασίων Ποτοποιίας, με την εξασφάλιση άμεσα του δικαιώματος, επέκτασης της εμφιάλωσης της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης 95% vol., κατόπιν αραιώσεως, μέχρι του κατώτατου ορίου αλκοολικού τίτλου 70% vol.