Έκκληση για εθελοντές από το νοσοκομείο Ρόδου

Και οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού με το να γίνουν εθελοντές για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το νοσοκομείο της Ρόδου, «το πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές κ.α. ενώ μπορεί να συμμετέχει και όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδικότητας που έχει».
Αναλυτικά,  η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου Covid-19, έχει καταρτίσει εθελοντικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δομών υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές κ.α. Επίσης μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδικότητας που έχει.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής παρέχονται στο ethelontes.gov.gr και στο moh.gov.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας Γ.Ν. Ρόδου: 2241360131
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19».