Απόψεις

Μήπως το επόμενο νομοθέτημα νέας διοικητικής μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα λέγεται “ΣΟΛΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ”;

Γράφει ο Ιωάννης Σ. Κουμπιάδης δικηγόρος Κατά την  τελευταία εικοσαετία  και με το πρόσχημα της καλυτέρευσης...

Newsletter


Αντίλαλοι


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ