Απόψεις

Αν ο δήμος Ρόδου είναι όλο το νησί, τότε εκτός του πρωταγωνιστή Τουρισμού υπάρχει και ο πρωτογενής τομέας που χρειάζεται οργανωτική ανάπτυξη

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου   Ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι και πρέπει να είναι ο τουρισμός τον οποίο οφεί...

Newsletter


Αντίλαλοι


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ