Απόψεις

Δικαιώματα των επιβατών οικονομικού ναύλου

Σε περίπτωση ματαίωσης/ακύρωσης αεροπορικής πτήσης εξαιτίας του κορωνοϊού Covid-19
Γράφει ο Γεώργιος Ν. Λαμπαδάκης Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M. (Χαϊδελβέργη Γερμανίας), μέλος του Δικ. Συλλόγου Ρόδου Τις τ...

Newsletter