Θα πιστοποιηθούν 4 τοπικά προϊόντα

Τέσσερα τοπικά προϊόντα της Δωδεκανήσου, γνωστά στο καταναλωτικό κοινό για τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν, θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν την ένδειξη ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη).

Πρόκειται για το φασόλι ή λόπι Κατταβιάς, το κρασοτύρι Κω, τη σιτάκα Κάσου και το μελεκούνι Ρόδου. Μάλιστα η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε τη διάθεση ποσού 46.000 ευρώ προκειμένου να ανατεθεί η διαδικασία σε εξειδικευμένη εταιρία που θα ετοιμάσει τους σχετικούς φακέλους ώστε να τους υποβάλει στον οργανισμό Agrocert.

Πρόκειται για τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία για να δώσει την πιστοποίηση της παραγωγής ενός προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Η καταχώριση προϋποθέτει ότι το προϊόν πληροί προκαταρκτικά τους όρους για να αποκτήσει την “ονομασία προέλευσης” ή “γεωγραφικής ένδειξης” οι οποίοι συνοπτικά είναι:
Για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):
α) να κατάγεται από μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή,
β) η ποιότητά του να οφείλεται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενής φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.
γ) να παράγεται, να μεταποιείται και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη περιοχή.

Για την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):
α) να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή.
β) η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του να μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.
γ) να παράγεται ή/και να μεταποιείται ή/και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
Οι προκαταρκτικοί αυτοί όροι πρέπει να αποδειχθούν για να γίνει αποδεκτή η ύπαρξή τους.

Το άλλο σκέλος των όρων που πρέπει να πληρούνται για να γίνει η καταχώριση είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
-το όνομα και την περιγραφή του προϊόντος με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του (φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά).
-την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν κατάγεται απ’ αυτήν.
-την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής και ενδεχομένως αυθεντικές και συνήθεις μεθόδους καθώς και στοιχεία σχετικά με την συσκευασία, εφόσον ζητείται να γίνεται η συσκευασία στην οριοθετημένη περιοχή.

Η διαδικασία έχει ανατεθεί στην εταιρία Β.ΑΤΤΙΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία εταιρία παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών, τεχνικής & συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Η εταιρία στελεχώνεται από γεωπόνους, χημικούς και οικονομολόγους με πολύχρονη εμπειρία.