Επίτιμος διδάκτορας του πανεπιστημίου Αιγαίου ανακηρύχθηκε ο Γ. Βασιλείου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγόρευσε προχθές τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργιο Βασιλείου, σε επίτιμο διδάκτορά του.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με την παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη και προσκεκλημένων εκπροσώπων Αρχών και Φορέων.

Σε ομιλία του, ο Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Γιώργος Βασιλείου, είπε ότι όλοι χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, πρόσθεσε οι Κύπριοι τη χρειάζονται δυο φορές.

“Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες διεξάγεται μια εντατική προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού και επανένωση του νησιού μέσα στα πλαίσια μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οι συνομιλίες προχωρούν θετικά, υπάρχουν φυσικά ακόμα μερικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν”, είπε.

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι μέσα στους επόμενους μήνες η Κύπρος θα καταλήξει σε μια συμφωνία, γιατί απλούστατα το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν σε όλους τους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να πιστεύουν στην επιτυχία μιας συμφωνίας επανένωσης του νησιού.

Για την προοπτική μιας δίκαιης λύσης, ο κ. Βασιλείου είπε πως “το Νομικό Τμήμα της EE εξετάζει σχολαστικά όλες τις προτεινόμενες συμφωνίες, κατά πόσο βρίσκονται στο πλαίσιο των αρχών της και τι τροπο­ποιήσεις απαιτούνται, ώστε η λύση του Κυπριακού να συνάδει με αυτές τις αρχές”, για να προσθέσει πως “η ΕΕ επιθυμεί μια ισορροπημένη λύση στο Κυπριακό, που δεν ευνοεί τη μία κοινότητα σε βάρος της άλλης, αλλά την Κύπρο ως σύνολο”.

“Η EE εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της, αφού ως γνω­στόν, οι δυο κοινότητες προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετι­κό τρόπο το θέμα της ασφάλειας. Εμείς, οι Ελληνοκύπριοι, θεωρούμε ότι η τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το πραξικόπημα και άρα οι τουρκικές εγγυήσεις είναι απαράδεκτες, ενώ οι Τουρκοκύ­πριοι όριζαν τις εγγυήσεις της Τουρκίας ως «κόκκινη γραμ­μή» για την ασφάλεια τους. Αυτές οι διαμετρικά αντίθετες θέσεις δεν θα ήταν δυνατό να γεφυρωθούν αν η Κύπρος δεν ήταν μέλος της EE”, είπε.

Αναφέρθηκε στο σεβασμό στις τέσσερις βασικές ελευθερίες, λέγοντας ότι η ΕΕ ιδρύ­θηκε στη βάση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών και ειδι­κότερα, της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων, υπηρε­σιών, κεφαλαίου, και ανθρώπινου δυναμικού και με αυτή την έννοια, τα σύνορα των κρατών-μελών παύουν να υπάρχουν.

“Εξαιρέσεις”, ανέφερε, “είναι δυνατές μόνο σε προσωρινή βάση. Η πείρα έχει αποδείξει ότι εκατέρωθεν φοβίες από μέλη ή υποψήφιες χώρες δεν δικαιώνονται.  Συνεπώς οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι τα συμφέροντα τους θα είναι πλήρως εγγυημένα εντός της EE. Είναι επίσης εμφανές ότι η πλήρης και αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή των αρχών αυτών αποβαίνει προς όφελος της κάθε χώρας”.

Καταλήγοντας είπε ότι “για να ξεπεράσουμε την κρίση, που σήμερα μαστίζει την ΕΕ και να πάμε μπροστά, πρέπει να παύσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα πάνω σε προσωρινή βάση και να υιοθετήσουμε μακροπρόθεσμες πολιτικές”, σημειώνοντας ότι “η ζωή επιβάλλει λύσεις και είναι χίλιες φορές προτιμότερο να τις επιλέξουμε εμείς παρά να μας τις επιβάλουν”.

Φωτογραφίες: Φίλιππος Φιλίππου