Διαγωνισμός από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την αποκατάσταση του Επαρχιακού Δικτύου Λάερμα – Προφύλια

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λάερμα – Προφύλια» με συνολικό προϋπολογισμό 75.000 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα – Προφύλια, με ανακατασκευή οδοστρωσίας, άρση καταπτώσεων, καθαρισμός αγωγών και κατασκευή τάφρων με σκυρόδεμα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/9/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ιερού Λόχου 4, Ρόδος).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, καθορίζεται στις ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.