Δημήτρης Γάκης: Αριστερό πρόσημο στην κοινωνική πολιτική

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Φωτίου κατά την επίσκεψη της στη Ρόδο προέβη στις παρακάτω ανακοινώσεις που επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Υπουργείου προς τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και ενισχύουν το αριστερό πρόσημο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Το Υπουργείο ξεκίνησε τη διαδικασία απονομής του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ήδη στο ΦΕΚ Β 2401/3-8-2016 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος που προβλέπει το άρθρο 93 του ν. 4387/2016 της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) στην επιλογή: Συντάξεις – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων ή Εγκύκλιοι, όπου έχει αναρτηθεί η αριθ. 7/2016 σχετική εγκύκλιος ΟΓΑ προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, ώστε από τις 22 Αυγούστου 2016, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Από πλευράς ΟΓΑ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη επεξεργασία των αιτήσεων.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το Υπουργείο έχει συντάξει σχέδιο ρύθμισης που πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή με την οποία προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες, ήτοι μέχρι 31.12.2016.

Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ίδιο που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον:

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 31. 12.2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, και

β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ήδη, με εγκύκλιο προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπέγραψε ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Α. Πετρόπουλος γνωστοποιείται η επικείμενη άμεση κατάθεση της σχετικής διάταξης νόμου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να μην διακοπούν συντάξεις αναπηρίας που η διάρκειά τους έληξε ή λήγει μέχρι 31.12.2016.

Αν αυτά δεν είναι αριστερή πολιτική τότε τι είναι; Ρώτησε με έμφαση η κυρία Φωτίου.