Συγχώνευση ξενοδοχειακών εταιρειών στη Ρόδο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη συγχώνευση των Ανώνυμων Εταιρειών με τις επωνυμίες "Ξενοδοχειακές Τουριστικές - Εμπορικές -  Γεωργικές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις Ιωάννης Χατζηλαζάρου Ανώνυμη Εταιρεία" που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου και της "Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί - Ναυτιλιακαί - Οικοδομικαί και Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ιωάννης Κούρος Ανώνυμος Εταιρεία" που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου οδός Γαλλίας 16.

Η σχετική διαδικασία προχωρά με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.