Συνεδριάζει η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 18:30 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

Ενημέρωση μελών Δ.Σ από τον Πρόεδρο.

1. Αποδοχή επιχορήγησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την καταβολή αμοιβών των επί συμβάσει καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου.

2. Έκτακτη Κατανομή πιστώσεων έτους 2016 σε σχολικές κοινότητες μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.

3. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή συμπληρωματικών εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ , λόγω διαφοράς κωδικού πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ).

4. Καταγγελία σύμβασης – έκδοση διαταγής πληρωμής και απόδοσης μισθίου σχολικού κυλικείου 4ου ΓΕΛ Ρόδου.

5. Κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων Σύμβασης Σχολικού Κυλικείου 4ου ΓΕΛ Ρόδου ύψους 2.970,00 €.

6. Έγκριση δαπάνης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ημερήσιου Γυμνασίου Γενναδίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού εργασιών 5.825,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

7. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες του Σχολικού Συγκροτήματος Αρχαγγέλου Ρόδου».