Αναδιοργάνωση του σώματος των παρατηρητών αγώνων από την ΕΠΣΔ

Σε αναδιοργάνωση του σώματος των παρατηρητών αγώνων θα προχωρήσει, πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Πρωταθλήματος, στη βάση των όσων προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, που ισχύει από πέρσι για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

 Ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΠΟ, οι παράγοντες της Ένωσης δεν πρόκειται να δεχθούν εξαιρέσεις στα προβλεπόμενα όρια ηλικίας, συνεπώς όσοι από τους παρατηρητές είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, δεν θα χρησιμοποιούνται στις διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Το άρθρο 3 περιγράφει τα τυπικά προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνει ένας παρατηρητής:  
α. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.
β. Ηλικία 35 έως 65 ετών.
γ. Λευκό ποινικό μητρώο.
δ. Να διαθέτουν ιατρικώς αποδεδειγμένη ικανοποιητική όραση.
ε. Nα διαμένουν εντός της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ανήκει η Ε.Π.Σ.
που τους προτείνει.
Πτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση (καλή) της αγγλικής γλώσσας, γνώση χρήσης Η/Υ
ή ειδικότερες δεξιότητες είναι επιθυμητές.

 Οι παρατηρητές που θα επιλεγούν, θα κληθούν να παρακολουθήσουν, λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, σεμινάριο σχετικά με τα καθήκοντά τους.