Τη Δευτέρα η Επιτροπή  Διαβούλευσης του δήμου

Την ερχόμενη Δευτέρα 29 Αυγούστου στις 7 μ.μ., πρόκειται να συνεδριάσει, σε πρώτη τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Ρόδου.

Θέματα της συνεδρίασης είναι:

1. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2017 δήμου Ρόδου.

2. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου έτους 2017.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 30ή Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.