Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων από την εξάπλωση τοξικών ψαριών

Το ζήτημα της απειλής που συνιστούν τοξικά είδη ψαριών, όπως το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος για το θαλάσσιο οικοσύστημα της Δωδεκανήσου, αλλά και για τα αλιευτικά αποθέματα, αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής επισημαίνει τους κινδύνους και ζητά την άμεση εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου με δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπως έκανε και η Κύπρος.

Τονίζει ότι το λεοντόψαρο, που η εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου επιβεβαιώθηκε και από το ΕΛΚΕΘΕ, είναι ένα σαρκοφάγο και ιδιαίτερα επιθετικό είδος που μπορεί να ανατρέψει την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και να οδηγήσει σε συρρίκνωση τα αλιευτικά αποθέματα.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ
“Κύριε Υπουργέ
Η ανεξέλεγκτη είσοδος, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και αναπαραγωγή δύο ιδιαίτερα επικίνδυνων ειδών ψαριών του λεοντόψαρου και του λαγοκέφαλου συνιστά απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και τα αλιευτικά αποθέματα του Αιγαίου.

Πρόσφατα ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε για τον εντοπισμό του είδους του λεοντόψαρου στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και στα Δωδεκάνησα.

Πρόκειται για ένα σαρκοφάγο και επιθετικό είδος που μπορεί να ανατρέψει με μεγάλη ταχύτητα τις ισορροπίες του θαλάσσιου οικοσυστήματος και να οδηγήσει σε συρρίκνωση τα αλιευτικά αποθέματα.

Είναι σε θέση να μειώσει τους πληθυσμούς φυτοφάγων ψαριών και να αυξήσει έτσι σε υπερβολικό βαθμό την ανάπτυξη των φυκιών και να προσελκύσει έτσι και άλλα τοξικά είδη ψαριών.

Την ίδια στιγμή είναι έκδηλη και μία ακόμα απειλή, από την εξάπλωση στην περιοχή της Δωδεκανήσου ενός ακόμα επικίνδυνου είδους: του λαγοκέφαλου.

Μπροστά σε αυτές τις δύο υπαρκτές απειλές για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, η Πολιτεία δεν μπορεί να μένει παθητικά αδιάφορη.

Επιβάλλεται να ενισχύσει την ερευνητική εργασία, αλλά και την ενημερωτική εκστρατεία του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΕΛΚΕΘΕ.

Κυρίως όμως επιβάλλεται να αξιοποιήσει τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Θάλασσα’’  2014-2020, για να αναπτύξει δράσεις για την αλίευση και τον περιορισμό των δύο αυτών τοξικών ειδών.

Ήδη η Κύπρος, που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, εκπονώντας και ειδικό διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου αλλά και για τη συρρίκνωση των αλιευτικών αποθεμάτων.

2. Έχει εκπονηθεί ή εκπονείται ειδικό διαχειριστικό σχέδιο από το Υπουργείο προκειμένου να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επτροπή και να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση των δύο αυτών τοξικών ειδών;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του ΕΛΚΕΘΕ και του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου αλλά και για την ενημέρωση των αλιέων;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου”