Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Ρόδο

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει εκδήλωση-παρουσιάση στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις  1 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00μ.μ στο  Ξενοδοχείο «Rodos Park Suites & Spa» (Ρήγα Φεραίου 12).

Κατά τη διάρκεια της  εκδήλωσης θα γίνει  αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στο κόστος σπουδών, στη στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στις συνεργασίες του προγράμματος Erasmus με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.
Ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, o οποίος περιλαμβάνει 80 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 1,000,000 φοιτητές.

Είναι το μοναδικό Ίδρυμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί  από τον  κορυφαίο ανεξάρτητο  διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities (QS Stars™). 

Ο δείκτης αξιολόγησης  της QS Top Universities βάζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τα καλύτερα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρων  στους τομείς της Διδασκαλίας,  των Εγκαταστάσεων/ Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίηση και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Σημαντική επιτυχία αποτυπώθηκε για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο U-Multirank , το σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την  διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για ποιότητα και αριστεία στους νευραλγικούς τομείς για τον διεθνή προσανατολισμό της εκπαίδευσης και της έρευνας  κατετάγη στις περισσότερες  από τις επιμέρους κατηγορίες των εν λόγω πτυχών του U-Multirank σε θέσεις με το υψηλότερο πρόσημο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 26 Σεπτεμβρίου 2016
Πληροφορίες: Tηλ: 00357-22713000, email: admit@euc.ac.cy