Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού

Ανακοινώθηκε από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) και του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις (και για το παράρτημα Ρόδου), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την ΤΕ-ΤΑΡΤΗ 14-9-2016 ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις αιτήσεις όπως και τα πλήρη κείμενα των προκηρύξεων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://aspete.eap.gr και www.aspete.gr