Πολυετής συμφωνία συνεργασίας του Τουριστικού Ομίλου Παπαβασιλείου με την FTI Group

Ο Τουριστικός Όμιλος Παπαβασιλείου προχώρησε σε συμφωνία 7ετούς συνεργασίας με την εταιρία FTI Group, που αποτελεί τον 4ο tour operator στη Γερμανία και απασχολεί περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Η διαχείριση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα γίνεται από την εταιρία Meeting Point Ηellas Management A.E.

Με την απόφαση μιας εγγυημένα καρποφόρας στρατηγικής σύμπραξης, ο ξενοδοχειακός όμιλος BLUE BAY GROUP, που ιδρύθηκε το 1975 με πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα το Blue Bay Hotel στην Ιαλυσό της Ρόδου και επεκτάθηκε από το έτος 2000 στη Νότια Ρόδο με τα συγκροτήματα Miraluna και Kiotari Bay, διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλειά του, διευρύνει τις συνέργειές του στον τουριστικό κλάδο, εγγυάται τη διατήρηση των θέσεων εργασίας προσωπικού του και εξασφαλίζει το σύνολο των υποχρεώσεών του τόσο προς την Πολιτεία, τους πιστωτές του, καθώς επίσης και τους προμηθευτές του.

Η αναπτυξιακή πορεία μας συνεχίζεται με την επέκταση της ξενοδοχειακής μας μονάδας στην περιοχή των Πεύκων, όπου αναβαθμίζουμε το ξενοδοχείο Sunrise Resort, την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων, και συνεχίζουμε την πορεία του Ομίλου BLUE BAY GROUP συμβάλλοντας άοκνα στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

Οι δομές του Ομίλου μας, που εντάσσονται πλέον στο σχήμα Labranda Hotels & Resorts, επιφέρουν αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, και ενισχύουν το τουριστικό ρεύμα στη Ρόδο με την προβλεπόμενη χρονική επέκταση της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μας μονάδων.

Συμμετέχοντας σε ένα διεθνές επιχειρηματικό σχήμα ο Τουριστικός Όμιλος Παπαβασιλείου θα συνεργάζεται με την Labranda Hotels & Resorts στις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα, με δυνατότητες επιχειρηματικής επέκτασης σε χώρες με αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο.