Στο αρχαιολογικό συμβούλιο το καμπαναριό της Φιλερήμου

Την ερχόμενη Τρίτη θα συζητηθεί τελικά στο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο του υπουργείου πολιτισμού το θέμα που αφορά την αποκατάσταση του καμπαναριού της Φιλερήμου, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών.

Συγκεκριμένα τα μέλη του ΚΑΣ καλούνται να συζητήσουν το θέμα «Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Δομητική αποκατάσταση-επεμβάσεις του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Παναγίας Φιλερήμου», Δήμου Ρόδου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Όπως είχε ανακοινώσει το Μάρτιο του 2015 η περιφέρεια, είχε ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού, για το έργο «Δομητική αποκατάσταση – επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου στην νήσο Ρόδο».

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει στόχο την ενίσχυση του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου σύμφωνα με την στατική μελέτη και την συντομότερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν εμφανιστεί στο μνημείο.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 310.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία, με βάση την Προγραμματική Σύμβαση αναλαμβάνει - εκτός από την χρηματοδότηση – και την υλοποίηση του έργου.

Σημειώνεται ότι ο Ναός της Παναγιάς Φιλερήμου είναι κηρυγμένο ιστορικό, διατηρητέο μνημείο, εντός αρχαιολογικού χώρου. Οι φθορές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου, καθιστούν επιτακτική την παρέμβαση αποκατάστασης ενός από το πιο γνωστά θρησκευτικά μνημεία της Ρόδου, που κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκεπτών.

Από τότε η περιφέρεια τελούσε εν αναμονή της τελικής απόφασης του υπουργείου πολιτισμού η οποία εκτός απροόπτου θα παρθεί στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΚΑΣ την Τρίτη, κατά την οποία οι ειδικοί θα ασχοληθούν με το θέμα.

Το Μάιο του 2013 η 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είχε ενημερώσει την κοινή γνώμη για το πρόβλημα που παρουσίαζε το καμπαναριό της Φιλερήμου καθώς σε αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε σοβαρή επιδείνωση της στατικής κατάστασης του ενός  κτίσματος περιόδου της ιταλοκρατίας που παρουσίαζε σοβαρές ρωγμώσεις περιμετρικά.

Στο εσωτερικό του κωδωνοστασίου διατηρείται σπάνια για την Ελλάδα καμπανοστοιχία με 6  καμπάνες,  με λείψανα σύνθετου μηχανισμού καμπανοκρουσίας.

Μάλιστα είχε επισημανθεί ότι η διάβρωση απειλεί το σύστημα ανάρτησης της μεγαλύτερης καμπάνας η οποία,  αν χάσει τη στήριξή της, θα κρημνίσει το ήδη ετοιμόρροπο δυτικό άνω τμήμα του κωδωνοστασίου, του οποίου το οικοδομικό υλικό θα πέσει ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του ναού.

∆εδομένου  ότι η περισχοίνιση που ως τώρα όριζε μέρος της επικίνδυνης ζώνης δεν επαρκούσε για την προστασία των επισκεπτών, αποφασίσθηκε από κοινού με  την αρμόδια για τον ελεγχόμενο αρχαιολογικό χώρο ΚΒ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου,  που συνέδραμε τον έλεγχο με ειδικευμένο προσωπικό,  να σφραγισθεί αμέσως η κύρια είσοδος του ναού σε συνεννόηση με την Ι.Μητρόπολη Ρόδου και να τοποθετηθούν ικριώματα που θα καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση των πολυάριθμων επισκεπτών του χώρου στην επικίνδυνη περιοχή».