Στα εγκαίνια των νέων λιμενικών έργων Πειραιώς ο υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑ ΑΦΙΧΘΗ ΤΟ ΜΕΤΑΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 6 - (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο οποίος επρόκειτο να αφιχθή εις Ρόδον το Σάββατον ανέβαλε την άφιξίν του δεδομένου ότι θα παραστή εις τα εγκαίνια των νέων λιμενικών έργων Πειραιώς, ακολούθως δε θα μεταβή εις Σπέτσας δια τον εορτασμόν της 134 επετείου της ναυμαχίας των Σπετσών. Ο κ. Κωτιάδης θα αφιχθή εις Ρόδον το επόμενον Σάββατον 15ην τρέχ. μηνός.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιηθείσης εις την Νομαρχίαν γνωστοποιείται ότι εφεξής η χρηματοδότησις του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Εργων δεν θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως αλλ’ οίκοθεν , προτάσει του Υπουργού Συντονισμού βάσει των υπ’ αυτών συντασσομένων εν συνεργασία μετά των υπηρεσιών του αρμοδίου Υπουργείου πινάκων.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Ως ανεκοινώθη, παρελήφθη εις το Γραφείον Νομομηχανικού εγκεκριμένος ο αναμορφωθείς κατόπιν της παρατάσεως του οικονομικού έτους Προϋπολογισμού των Ταμείων Οδοποιΐας Δωδεκανήσου.

ΤΟ ΝΕΟΝ Δ. ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
Χθες το απόγευμα διεξήχθησαν εκλογαί προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Αρτεργατών.  Εξελέγησαν πρόεδρος Σ. Καρδούλιας, αντ/δρος Σ. Κουτρούλης, γραμματεύς Π. Στρατής, ταμίας Σ. Σαλακενός σύμβουλοι Χ. Κροτήρης, Σ. Πάμπαλης, Ε. Γουμαράς.
Εξελεγκτική Επιτροπή
Γ. Αρμαδόπουλος, Α. Πολίτης και Κ. Μαργαρίτης

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Κατά την χθεσινήν αργά το εσπέρας συνεδρίασιν της ΕΠΣ Δωδεκανήσου θα ελαμβάνετο η απόφασις όπως μαζί με το τουρνουά “Αγ. Αναργύρων” γίνη και η τελετή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου ώστε το πρωτάθλημα να αρχίση απροσκόπτως από τας 16 Σεπτεμβρίου συμφώνως τη εντολή της ΕΠΟ.
Εις το αυριανόν φύλλον μας θα δημοσιεύσωμεν λεπτομερείας της προκηρύξεως του πρωταθλήματος ως και την κλήρωσιν, των αγώνων του Α’ γύρου.

 

 

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΔΑΠΔΔ
Ως εγνώσθη αύριον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ προς λήψιν διαφόρων αποφάσεων.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ 102 ΖΩΑ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Αγ. Αθανάσιος” εκομίσθησαν εκ Κω εις Ρόδον 102 μικρά ζώα.

ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ
Ως ανεκοινώθη, κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστον διετέθησαν 5.000.000 δρχ. δι’ εκτέλεσιν έργων εις τας Παραμεθορίους περιοχάς.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αφίχθησαν εις την πόλιν μας, προερχόμενοι εκ Θεσσαλονίκης οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου της Συμπρωτευούσης και μελετητής της Βυζαντινής Ιστορίας κ. Ξυγγόπουλος, καθώς και ο συνάδελφός του καθηγητής του Πανεπιστημίου συμπολίτης μας κ. Αγαπητός Τσοπανάκης.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ
Απέπλευσεν εκ του λιμένος δια Ταλιάνι το τουρκικόν πετρελαιοκίνητον “Αντνάν”.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΝ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Τοπικόν Αυτοκινητιστικόν Συμβούλιον και εξήτασε διαφόρους υποθέσεις αυτοκινητιστών.

Η ΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Χθες το απόγευμα ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος μετά του διευθυντού του ΟΔΑΠΔΔ κ. Καρρά και του μηχανικού κ. Μεγεχτσίδη μετέβησαν εις Φαληράκι, όπου παρόντος και του προέδρου της κοινότητος Καλυθιών, προς μελέτην της θέσεως εκ της οποίας θα διέλθη η υπό κατασκευήν τουριστική οδός εκεί.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ
Μεθαύριον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Λαμπριανός μέσω Κω.