Επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου της Ρόδου για τους αστυνομικούς που έπαθαν γαστρεντερίτιδα

Αναφορικά με την περίπτωση των αστυνομικών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν η διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Χατζηστρατή διευκρινίζει:

«Η ∆ιοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει, ότι κατά την διάρκεια της «∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα» που πραγματοποιείται στη Ρόδο 8-9 Σεπτεμβρίου 2016 προσήλθαν στο Νοσοκομείο μας αστυνομικοί που μετέβησαν από την Κρήτη στη Ρόδο για τις ανάγκες της φύλαξης των υπουργών.

Συγκεκριμένα στις 7/9/2016 προσήλθαν στο Γενικό Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» 21 αστυνομικοί που παρουσίασαν ήπια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας, απεχώρησαν.

Μικρός αριθμός των προερχόμενων αστυνομικών ανέφερε, ότι τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους από την Κρήτη στη Ρόδο και πριν ακόμη τη διαμονή τους στο νησί μας».