Πρόγραμμα κατάρτισης  εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις, ο ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθμ. 350/19/24.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. η οποία  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1868/τευχος Β΄/27.06.2016, προκήρυξε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης  Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις ,  ΛΑΕΚ 1-25 για το έτος 2016.

 Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  Δωδεκανήσου προτίθεται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Σωματείο Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης και την Ένωση Καταστηματαρχών Δημοτικών Καταστημάτων Ρόδου προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-25, για το έτος 2016. Στα επιδοτούμενα αυτά σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (ΛΑΕΚ 0,24%) για το έτος 2016.

 Η υλοποίηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων θα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε ώρες εκτός λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.
Η ωριαία αποζημίωση σίτισης- μετακίνησης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ (σύνολο 160 ευρώ).
Για τους συμμετέχοντες η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
 Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με:
το ΚΔΒΜ2  Κ.Α.ΕΛ.Ε, Γραφείο Ρόδου,
Αυστραλίας 80-86 & Μακρυγιάννη 2-4,
1ος όροφος,
Τηλ: 22410 70280, 22410 70282, fax: 22410 70281, E-mail: rodos@kaele.gr