Θα διαμορφωθεί ο χώρος στο μουσείο της  Μεσαναγρού

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για το έργο της αποπεράτωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου Μεσαναγρού, έρχεται για έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 74.900 ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας. Σύμφωνα  με τη σύμβαση, ορίζεται κοινή επιτροπή εποπτείας και παρακολούθησης του έργου στην οποία μετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών και, βέβαια, θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

Έτσι, η Περιφέρεια είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου και ο Δήμος Ρόδου ο φορέας κατασκευής του, που φέρει και την ευθύνη για την υλοποίησή του. Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου θα γίνει με διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω:
-Την κατασκευή τοίχου την αριστερή όψη του κτηρίου για δημιουργία χώρου πρόσβασης από την παρακείμενη οδό.
- Την δημιουργία νέας κλίμακας (σκάλας) από τον αύλειο χώρο στο υπερυψωμένο ισόγειο, στην πρόσοψη του κτηρίου.

- Την κατασκευή αργολιθοδομής ύψους 1.10 μ.-1.40 μ. (λόγω κεκλιμένου εδάφους) για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου της πρόσοψης.
- Την επίστρωση με πλάκες τύπου Λάρδου των εξωτερικών χώρων της πρόσοψης και της δεξιάς πλάγια ύψης (κύρια είσοδος).

- Τη δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ στην πίσω πλευρά του κτηρίου.
- Την τσιμεντόστρωση των εξωτερικών χώρων στην πίσω και την αριστερή πλευρά του κτηρίου με περεταίρω διαμόρφωση (“χτένισμα”) της επιφάνειας του σκυροδέματος.

- Την κατασκευή επιχρισμένων τοίχων για οριοθέτηση του οικοπέδου.
- Τους χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου.
- Τις λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου.