Απάντηση της ΔΕΡΜΑΕ για τον αποκλεισμό εταιρείας από τον διαγωνισμό για το κυλικείο του «Ταξιάρχη»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ κ. Γιάννης Κούρτης, για την δημοπρασία του κυλικείου στο νεκτροταφείο της Ρόδου, αναφέρει:

Σε απάντηση του δημοσιεύματος από 20-9-2016 της εφημερίδας «Η Δημοκρατική» σε σχέση με το διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δημοτικό νεκροταφείο «Ταξιάρχης» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο αποκλεισμός της διαγωνιζόμενης κ. Ψύλου έγινε από την επιτροπή του διαγωνισμού για τους παρακάτω 2 λόγους

α) Δεν προσκόμισε  βεβαίωση εγγραφής της στο επιμελητήριο αλλά  της  ομόρρυθμης επιχείρησης με την επωνυμία  Ε. ΨΥΛΛΟΥ – ΚΥΠΡΑΙΟΣ Ο.Ε. η οποία τυγχάνει τρίτος φορέας σε σχέση με την αιτούσα – συμμετέχουσα στο διαγωνισμό

β) Επιπλέον δεν προσκόμισε Ασφαλιστική Ενημερότητα για χρέη προς το  ΙΚΑ σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο (Διαδικασία δημοπράτησης) παράγραφος 4 εδάφιο δ  της διακήρυξης δημοπρασίας με αριθμό πρωτοκόλλου 1051/10-8-2016 της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.

Η απόφαση της επιτροπής ήταν δεσμευτική με βάση τις κείμενες διατάξεις, εφόσον δε η διαγωνιζόμενη επιθυμεί να την αμφισβητήσει έχει την δυνατότητα να προσφύγει στα προς τούτο αρμόδια δικαστήρια.

Η εταιρεία μας αισθάνθηκε την υποχρέωση να εκδώσει το παρόν δελτίο τύπου προς αποκατάσταση της αλήθεια και προς ενημέρωση του κοινού, αποκρούει δε ως αβάσιμο κάθε ισχυρισμό που περιλήφθηκε στο από 20-9-2016 δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Δημοκρατική».

Ιδιαίτερα ενημερώνουμε το κοινό ότι ο διαγωνισμός για τον οποίο γίνεται λόγος στο δημοσίευμα ήταν ο δεύτερος κατά σειρά μιας και ο πρώτος που είχε προκηρυχθεί με τους ίδιους όρους κηρύχθηκε άγονος λόγω μη συμμετοχής διαγωνιζομένων.

Από μόνο του αυτό το γεγονός καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα περί δήθεν στημένου διαγωνισμού και εύνοιας συγκεκριμένου διαγωνιζόμενου.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κούρτης Ιωάννης