Συνάντηση με το Δ.Σ. του Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων του φράγματος Απολλακιάς, είχε ο Γ. Πόκκιας

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων του φράγματος της Απολλακιάς (ΤΟΕΒ) είχε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Πόκκιας στο Γεννάδι, με θέμα τη λειτουργία του ΤΟΕΒ, τις συντηρήσεις του δικτύου καθώς επίσης και την οικονομική διαχείρηση του.Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Ηλίας Λέργος και τα μέλη Στάθης Διαμαντής και Θωμάς Κώστας.

Αποφασίστηκε να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την είσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών των γεωργών που αρδεύονται από το φράγμα της Απολλακιάς άμεσα μέχρι τις 7 του Οκτώβρη για να μην αναγκαστεί η Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου της Ρόδου, ως εποπτεύουσα αρχή του ΤΟΕΒ να αποστείλει καταστάσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές, κάτι που θα σημαίνει δυσκολία είσπραξης τν επιδοτήσεων των αγροτών και εκτεταμένους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται ρητά σε έγγραφο του τελευταίου. Για το σκοπό αυτό θα συγκληθεί το Σάββατο 01 Οκτωβρίου στις 6:00 μμ στο Κοινοτικό Κατάστημα Απολλακιάς γενική συνέλευση των γεωργών που αρδεύονται από το φράγμα της Απολλακιάς.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πόκκιας ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ μέχρι τέλος του προσεχούς Νοέμβρη να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία έληξε εδώ και αρκετό καιρό και να διοριστεί ή να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με ταυτόχρονο οικονομικό και διοικητικό έλεγχο των πεπραγμένων του ΤΟΕΒ.

Παράλληλα συζητήθηκαν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του ΤΟΕΒ ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των παραγωγών της ευρύτερης Περιφέρειας που καλύπτει το φράγμα της Απολλακιάς.