Μάνος Κόνσολας: «Με αστείες δικαιολογίες η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου»

Την έντονη αντίδραση του Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνου Κόνσολα, προκάλεσε η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Παρασκευόπουλου, σχετικά με την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου.

Όπως είναι γνωστό, πριν από δύο μήνες, ο κ. Κόνσολας, είχε αναδείξει στη Βουλή το συγκεκριμένο ζήτημα με την κατάθεση Ερώτησης και Αναφοράς.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου είχε αποκαλύψει ότι στο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 22 Ιουλίου,  καταργείται  το υποθηκοφυλάκειο Λέρου, παρά το γεγονός ότι με τις αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο προβλέπεται η διατήρηση των υποθηκοφυλακείων Καλύμνου, Πάτμου και Καρπάθου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην απάντησή του προς τον κ. Κόνσολα, ουσιαστικά, επιβεβαιώνει την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου με τα εξής επιχειρήματα:

- Στο άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λέρου υπηρετεί μόνο μια υπάλληλος και η διατήρησή του, μέσω της μετατροπής του σε Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο, απαιτεί τη στελέχωσή του με προσωπικό!

- Το Λακκί της Λέρου υπάγεται ήδη στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω, οπότε η διοικητικά αρτιότερη πρακτική είναι η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου και η ένταξή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω.

Αναφερόμενος στην απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Κόνσολας τόνισε:

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Με αστείες δικαιολογίες προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου, τη στιγμή που, ορθώς, διατηρούνται τα υποθηκοφυλακεία άλλων νησιών.

Το επιχείρημα ότι υπήρχε μόνο ένας υπάλληλος στο Υποθηκοφυλακείο Λέρου δεν ευσταθεί, γιατί όλοι οι πολίτες και οι δικηγόροι του νησιού εξυπηρετούνταν ενώ τώρα είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στην Κω.

Προφανώς κάποιοι στην κυβέρνηση δεν γνωρίζουν τι σημαίνει μετακίνηση στο νησιωτικό χώρο.

Καλώ την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση. Να αποσύρει τη διάταξη για την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Λέρου πριν φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή».

Η απάντηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2829/29-08-2016 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων o Βουλευτής K. Μ. Κόνσολας και των συνημμένων σε αυτή επιστολών τοι) Δημάρχου Λέρου και του Επάρχου της Περιφέρειας Καλύμνου με τις οποίες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λέρου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την ολοκλήρωσή της δημόσιας διαβούλευσης και αφού έλαβε υπόψη την πλειονότητα των σχολίων των φορέων των τοπικών κοινωνιών, του νομικού κόσμου, των Υποθηκοφυλάκων (αμίσθων και εμμίσθων) και των υπαλλήλων των Υποθηκοφυλακείων, κατήρτισε τροποποιημένο σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας», το οποίο αναρτήθηκε στις 22-07-2016 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς να αποκλείονται τροποποιήσεις πριν την οριστική κατάθεση προς ψήφιση στην Βουλή.

Στο ως άνω τροποποιημένο νομοσχέδιο προβλέπεται η συγχώνευση του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λέρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου.

Με την κατάργηση των υπόλοιπων Υποθηκοφυλακείων προκύπτει μεγάλο δημοσιονομικό όφελος, το οποίο έχει αποτυπωθεί σε οικονομική μελέτη, και προέρχεται από τα δικαιώματα που παρακρατεί κάθε άμισθος Υποθηκοφύλακας ή Συμβολαιογράφος για το μισθό του, τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τη μισθοδοσία τυχόν υπαλλήλων, όπως αυτά προβλέπονται στο ν. 325/76, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, ιδιαίτερα αυτών που διενεργούνται από συναλλασσομένους που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από το Υποθηκοφυλακείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεξεργάζεται την άμεση εφαρμογη: α) ηλεκτρονικών πληρωμών και

β) ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβολαίων από Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές.

Επιπροσθέτως, στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας διεκπεραιώνονται αιτήσεις πολιτών για έκδοση πιστοποιητικών και μεταγραφή συμβολαίων μέσω ταχυδρομικής αποστολής και πληρωμής με ταχυδρομική επιταγή.

Σημειώνεται, επίσης, ότι με την εμμισθοποίηση των Ειδικών και των Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, προκύπτει οικονομικό όφελος των συναλλασσομένων από την κατάργηση του Φ.ΓΙ,Α 24% επί των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σας αναφέρουμε ότι στο Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λέρου υπηρετεί μία (1) Υποθηκοφύλακας χωρίς υπαλληλικό προσωπικό.

Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφές ότι η μετατροπή του εν λόγω Υποθηκοφυλακείου σε έμμισθη αυτοτελή υπηρεσία κρίθηκε δυσχερής, καθώς απαιτείται επιπλέον στελέχωση του με προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ως άνω διαπίστωση αφορά το σύνολο των Μη Ειδικών Άμισθων

Υποθηκοφυλακείων στα οποία Προϊστάμενη Αρχή είναι ο διορισμένος από το Πρωτοδικείο Συμβολαιογράφος, καθώς και των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας στα οποία δεν υπηρετούν υπάλληλοι.

Επίσης, εφόσον ήδη μία περιοχή της νήσου Λέρου και συγκεκριμένα το Λακκί της Λέρου υπάγεται στην χωρική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Κω-Λέρου, η υπαγωγή του συνόλου της νήσου σε ενιαία υπηρεσία αποτελεί και διοικητικά αρτιότερη πρακτική. Ταυτόχρονα, θα υποβοηθηθεί και η εφαρμογή της ένταξης στο σχέδιο πόλεως Κω περιοχών της νήσου της Κω.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι συνθήκες συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές, η Ομάδα Εργασίας επί του εν λόγω νομοσχεδίου επεξεργάζεται σχέδιο επίλυσης των ως άνω θεμάτων που ανακύπτουν ειδικώς στη νήσο της Λέρου, ώστε να διατηρηθεί το Υποθηκοφυλακείο.