Εξετάσεις ενηλίκων στη Ρόδο για απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι 10 Οκτωβρίου 2016,  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου (Υψηλάντη 42, Ρόδος, τηλέφωνο 2241027181).

Όσοι ενήλικες επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2016,  ημέρα Παρασκευή,  σχετική αίτηση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στην οποία θα επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση για τις γραμματικές τους γνώσεις και για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και Πιστοποιητικό γέννησης.