Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Η διαρκής αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επιβάλλει τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, με κατάρτιση και ικανότητες, που θα τις στηρίξουν και θα τις οργανώσουν για να είναι παραγωγικές και ανταγωνιστικές μέσα στην πανευρωπαϊκή πλέον, αγορά.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει κάθε χρόνο προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα και απασχολούνται με ασφάλιση ΙΚΑ. Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δωδεκανήσου, ΔΕΝ θα υλοποιήσει σχετικά σεμινάρια, όμως καλεί όλα τα μέλη της -πρωτοβάθμια σωματεία- που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν άμεσα αίτηση, στα πλαίσια του προγράμματος με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 20Ι6 (ΛΑΕΚ 1-25)» για την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υλοποίησης του προγράμματος ισχύουν τα κάτωθι:

Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%, από επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 25 άτομα.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € ανά ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρακολούθηση αυτών, το ποσό των εκατόν εξήντα (160,00 €). Τα σεμινάρια απευθύνονται στους εργαζομένους (ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) σε επιχειρήσεις - μέλη των εργοδοτικών φορέων.

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Κάθε εργοδοτικός φορέας κατά την υποβολή προς έγκριση προγραμμάτων, πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει τα στοιχεία της Ομοσπονδίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος). Τηλ. Επικοινωνίας: 2241044225, e-mail: oebedd@gmail.com