Επικαιροποίηση μητρώου συμβούλων από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στοχεύοντας στην έγκυρη και αμερόληπτη πληροφόρηση των μελών του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου και εν όψει των νέων προκηρύξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Συμβούλων που διανέμει και για το σκοπό αυτό καλεί τα γραφεία επιχειρηματικών συμβούλων και τους ελεύθερους επαγγελματίες (πχ οικονομολόγους, μελετητές) που έχουν την έδρα τους στο Νομό Δωδεκανήσου και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Συμβούλων να καταθέσουν το σχετικό φάκελο αίτησης.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. το έντυπο της αίτησης σωστά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου www.ebed.gr)
2. προφίλ εταιρείας, εφόσον υπάρχει
3. βιογραφικό/ά συμβούλου ή ομάδας εργασίας
4. έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η έδρα της δραστηριότητας είναι στο Νομό Δωδεκανήσου

Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στη Δ.ΕΤ.Α.Π. το αργότερο έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

Γρηγορίου Λαμπράκη 8
Ρόδος, τκ 85100
τηλ: 2241044280 & 2241044288, φαξ: 2241044283
email: info@detap.gr