Αναδιαρθρώνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του δήμου Ρόδου

Η αναδιάρθρωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒΣΣ), έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη 11 Οκτωβρίου, κάτι που κρίνεται αναγκαίο αφού λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων δεν κατέστη εφικτό να γίνουν νέες προσλήψεις στο πρόγραμμα.

Καταρχήν, το πρόγραμμα ΒΣΣ απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει  να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα, να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση και να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας Άννας Ζωάννου και της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης κας Χριστίνας Καραγιάννη, η οποία θα έρθει στο δ.σ., το πρόγραμμα, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά, στελεχώνεται κατά ελάχιστο με έναν Κοινωνικό Λειτουργό, υπεύθυνο δομής, ένα νοσηλευτή και έναν οικιακό βοηθό, σύμφωνα με την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένων επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» από την ΕΕΤΑΑ.

Με τον Καλλικράτη, η παρακολούθηση των 9 προγραμμάτων ΒΣΣ των πρώην Δήμων του νησιού πέρασε στο τμήμα Εφαρμογής Προγραμμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, εξαιτίας των μνημονιακών δεσμεύσεων, δεν κατέστη εφικτή η πρόσληψη νέων στελεχών στο πρόγραμμα προκειμένου να αναπληρωθούν τα κενά, με αποτέλεσμα, στα εννέα αυτά προγράμματα, να έχουν απομείνει μόλις 18 άτομα, αντί των 27 που αποτελούν το ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να διαθέτουν οι εννέα δομές. Συγκεκριμένα, σήμερα υπηρετούν σε όλα τα προγράμματα 4 κοινωνικοί λειτουργοί, 5 νοσηλεύτριες και 9 οικιακοί βοηθοί.

Προκειμένου, λοιπόν, να μπορούν αποτελεσματικά να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, κρίνεται αναγκαίο η αναδιοργάνωση των προγραμμάτων, ακολουθώντας τα κριτήρια και τους δείκτες που θέτει η τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων ΒΣΣ από την ΕΕΤΑΑ.
Έτσι, ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει την αναδιάρθρωση του προγράμματος ΒΣΣ και την οργάνωσή του σε τέσσερις δομές ως εξής:

1ο Δομή-Δυτική Ρόδος
Κοινωνική λειτουργός-Υπεύθυνη δομής.
Νοσηλεύτριες: 2
Οικιακοί βοηθοί: 3
Γεωγραφική περιοχή:
Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού: Ιαλυσός.
Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων: Κρεμαστή, Παραδείσι, Μαριτσά, Παστίδα, Δαματριά, Θεολόγος.
Δημοτική Ενότητα Καμείρου: Σορωνή, Καλαβάρδα, Σάλακος, Ελεούσα, Διμυλιά, Φάνες.
Αριθμός εξυπηρετούμενων: 105 ωφελούμενοι.

2η Δομή-Κεντρική Ρόδος
Κοινωνική λειτουργός-Υπεύθυνη δομής.
Νοσηλεύτρια: 1
Οικιακοί βοηθοί: 2
Γεωγραφική περιοχή:
Δημοτική Ενότητα Αταβύρου: Έμπωνα, Κρητηνία, Αγ. Ισίδωρος, Μονόλιθος, Σιάννα Μανδρικό, Κάμειρο Σκάλα.
Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου: Απολακκιά, Αρνίθα.
Δημοτική Ενότητα Καμείρου: Πλατάνια, Απόλλωνα.
Αριθμός εξυπηρετούμενων: 65 ωφελούμενοι.

3η Δομή-Ανατολική Ρόδος
Κοινωνική λειτουργός-Υπεύθυνη δομής
Νοσηλεύτρια: 1
Οικιακοί βοηθοί: 2
Γεωγραφική περιοχή:
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας: Κοσκινού, Καλυθιές, Ψίνθος.
Δημοτική Ενότητα Λινδίων: Λίνδος, Λάρδος, Κάλαθος, Πυλώνα, Λάερμα.
Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου: Ασκληπειό
Αριθμός εξυπηρετούμενων: 65 ωφελούμενοι.

4η Δομή-Νότια Ρόδος.
Κοινωνική λειτουργός-Υπεύθυνη δομής
Νοσηλεύτρια: 1
Οικιακοί βοηθοί: 2
Γεωγραφική περιοχή:
Δημοτική Ενότητα Αφάντου: Αφάντου, Αρχίπολη.
Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου: Αρχάγγελος, Μαλώνα, Μάσσαρι
Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου: Γεννάδι, Βάτι, Μεσαναγρός, Λαχανιά, Κατταβιά, Ίστριος, Προφύλια.
Αριθμός εξυπηρετούμενων: 65 ωφελούμενοι.