Τι ισχύει για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς

Από το σύλλογο Περιβάλλοντος Ρόδου αναφορικά με τις υποχρεώσεις των  ιδιοκτητών, κτηνιάτρων  και του Δήμου Ρόδου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
   
«Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α – 11.02.2014), «η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων».

Οι απαιτήσεις για  την  ηλεκτρονική σήμανση  και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων  ζώων συντροφιάς. Η δαπάνη της  σήμανσης και της  καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει  τον  ιδιοκτήτη τους  και των αδέσποτων  τον οικείο  Δήμο ή το φιλοζωικό  σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας  από το εμπόριο.

Στην   περίπτωση ευαίσθητων  κοινωνικών   ομάδων οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς  επιβαρύνονται με το κόστος μόνο του  ηλεκτρονικού μέσου  σήμανσης  και  οι υπόλοιπες υπηρεσίες  προσφέρονται αζημίως, όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων  και  των  Διευθύνσεων  Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής των  Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση, στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου, συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο κάθε Δήμος, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων  και δεσποζόμενων  ζώων, δύναται να επιβάλει,  μετά  από απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ανταποδοτικό τέλος,  το  οποίο  δεν μπορεί  να ξεπερνά  το  ποσό των  τριών  (3) ευρώ, ανά σημαινόμενο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα».

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, μεταξύ άλλων, υποχρεούται:
α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,
β) να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

Στο νησί της Ρόδου, η υποβολή του ενός αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ζώου είναι πια δυνατή, έστω και καθυστερημένα, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Πεταλούδων, στην Κρεμαστή. Έτσι διευθετείται μια διαδικασία  που  εκκρεμούσε από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 4235/2014 και είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δημιουργία μητρώου των ζώων συντροφιάς που υπάρχουν στο Δήμο μας.
Εδώ βέβαια προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα:

1.    Έχει ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το ανταποδοτικό τέλος;
2.    Οι κτηνίατροι συμπεριλαμβάνουν το τέλος στην αμοιβή τους και  αποδίδεται αυτό στο Δήμο;  
3.    Φροντίζει ο Δήμος Ρόδου για τη σήμανση των αδέσποτων ζώων και την τήρηση μητρώου για αυτά αλλά και τα δεσποζόμενα;  
4.    Έχουν εφοδιαστεί οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί με το μηχάνημα ανάγνωσης της ηλεκτρονικής σήμανσης;
Ο Σύλλογος Προστασίας περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει και στο νησί μας σχετικά με την ευζωία των κατοικίδιων αλλά και την αυξημένη ευαισθητοποίηση που υπάρχει στους πολίτες του νησιού, θεωρεί πως είναι ώρα να ξεκινήσει μια ακόμα εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη σήμανση όλων των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων. Θα είναι ένα βήμα πολιτισμού για το νησί μας.  
Το ΔΣ του ΣΠΠΡ
Πληροφορίες Γεωργία Γουδουλάκη: 6942046056»