Θα συντηρηθεί από την Περιφέρεια το καμπαναριό του Φιλερήμου

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου "Δομητική αποκατάσταση – επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου", προϋπολογισμού 331.380,00 € θα συνάψει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, ξεκινώντας την υλοποίησή του μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση του κωδωνοστασίου του Ναού που αποτελεί μνημείο ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα θα έρθει για συζήτηση και έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου που συνεδριάζει την Παρασκευή στη Σύρο.

Το μνημείο είναι δομημένο από φέρουσα τοιχοδομή με οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία (στύλοι-δοκοί) από σκυρόδεμα κύρια στις άκρες αυτού, ενώ πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος υλοποιούν τις ενδιάμεσες στάθμες του μνημείου καθώς και τη στέψη αυτού με ημισφαιρικό θόλο.

Η οξείδωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι η αιτία που τα στοιχεία αυτά με τη αποσάθρωση και διάβρωση έχουν διαρρηχθεί και εμφανίζουν έντονες ρηγματώσεις έτσι ώστε να καθιστούν το κτίσμα επικίνδυνο.
Το κωδωνοστάσιο είναι διαστάσεων 5,00 Χ 5,00 μ. συνδεδεμένο κατά τη βόρεια πλευρά με την κυρίως εκκλησία και το ύψος του φτάνει τα 13,00 μ. (άνω τμήμα του θόλου). Η φέρουσα τοιχοποιία έχει πάχος από 50 έως 80 εκ. ενώ η οροφή του καλύπτεται από πλάκα σκυροδέματος μορφής ημισφαιρίου.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης – ενίσχυσης του Ιερού Ναού Παναγίας Φιλερήμου αφορούν σε :
1. καθαιρέσεις κατά τις οποίες απομακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά (επιχρίσματα, σκυροδέματα κλπ) από το μνημείο

2. επισκευές – ενισχύσεις κατά τις οποίες συντηρείται ο υφιστάμενος και συμπληρώνεται ο οπλισμός, ενισχύεται το οπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο της εκτόξευσης και η τοιχοδομή εσωτερικά με οπλισμένο επίχρισμα

3. ενισχύσεις των πεσσών της τελευταίας στάθμης με κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος ανάλογων των γωνιακών υποστυλωμάτων. Αποκαθίσταται και ομογενοποιείται η τοιχοποιία με ενέματα ανάλογης σύνθεσης και αντοχής.

4. λάξευση και τοποθέτηση στοιχείων πέτρας στα κατεστραμμένα στοιχεία πέτρας
Όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν βάσει των εγκεκριμένων μελετών και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και θα διαρκέσουν περίπου ένα χρόνο.
Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ευρισκόμενο εντός κηρυγμένου και θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, φορέας λειτουργίας του μνημείου θα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.