Διάσταση απόψεων μεταξύ των μετόχων του ΚΤΕΛ Ρόδου

Σε μία τόσο κρίσιμη καμπή για την χώρα και τον τόπο η «διάβρωση» κτύπησε και το ΚΤΕΛ Ρόδου, που καλείται να λύσει τα προβλήματά του την Κυριακή στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 11 το πρωί με θέματα:

1) Τη λήψη απόφασης και μετατροπή της εταιρείας από μορφή τύπου Β σε τύπου Α, και
2) Λοιπά θέματα.

Η συνέλευση αυτή θεωρείται ιστορικής σημασίας γιατί οι μέτοχοι είναι διχασμένοι κι υπάρχουν αντιδράσεις για τους χειρισμούς της διοίκησης, για την εκλογή της οποίας 13 μέτοχοι έχοντες το 20,83% των μετοχών, έχουν προσβάλει την εκλογική διαδικασία ζητώντας να ανασταλεί η ισχύ της από 26/08/2016 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Μάλιστα ζητούσαν να διαταχθεί η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να ορισθεί από το δικαστήριο η σύγκληση της το συντομότερο δυνατόν με θέμα ημερήσιας διάταξης: την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται κατά το νόμο για την εκπαιδευτική επάρκεια του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κάτι τέτοιο το υποστήριξαν μετά την εξώδικο μετόχου προς τον πρόεδρο της εταιρείας για την προσκόμιση του απολυτηρίου Γυμνασίου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου.
Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς σε τι κατάσταση βρίσκεται η συνοχή μετόχων αλλά και διοικούντων.

Οι 13 διαφωνούντες μέτοχοι έχουν κι άλλα θέματα, που θεωρούν πως αντιβαίνουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες αυτές και φυσικά δεν σταματούν να ζητούν τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, αλλά και μία οργάνωση διοικητική ικανή να αυξήσει τα κέρδη της εταιρείας. Το σημείο το οποίο αποτελεί την θρυαλλίδα της εκρηκτικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι η διοίκηση αρνείται να δεχθεί την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κάτω από αυτό το μουντό και συννεφιασμένο τοπίο οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις ιδιαιτερότητες των οποίων δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε. Το ΚΤΕΛ Ρόδου είναι μία κερδοφόρος συνεταιριστική επιχείρηση και κανείς δεν θα ήθελε να διαλύσει.

Αντίθετα όλοι θέλουν την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση για την τιμιότητα των διοικούντων. Η Ρόδος χόρτασε από αμαρτωλούς συνεταιρισμούς και το ΚΤΕΛ Ρόδου είναι ότι πιο παραδειγματική συνεταιριστική επιχείρηση έχει σήμερα να επιδείξει.

Το να υπάρχει διαφάνεια στα πεπραγμένα και στο ταμείο της, κάτι που δεν θα χρειασθεί αμφισβήτηση θα ενώσει τους μετόχους και θα τους ωθήσει σε δημιουργική προσφορά. Ένας υγιής διάλογος με στοιχειοθετημένες απαντήσεις στα γνωστά ερωτήματα και σε όσα άλλα γίνουν κατά την γενική συνέλευση της Κυριακής θα επουλώσουν τα τραύματα. Έ

τσι κι αλλιώς το ΚΤΕΛ Ρόδου είναι κερδοφόρο και από τα καλύτερα ΚΤΕΛ της χώρας μας. Κι αυτό ας μη το ξεχνούν ούτε οι μεν ούτε οι δε… Η Ρόδος έχει ανάγκη την παροχή υπηρεσιών του. Ας ληφθεί αυτό υπόψη των μετόχων.