Μαζικά λουκέτα αναμένονται σε τουριστικές περιοχές, αλλά στην Αθήνα βλέπουν τις αφίξεις και αλληλοσυγχαίρονται!

► Όλοι το έχουν καταλάβει, ότι υπάρχει φέτος σοβαρή υστέρηση εσόδων στον τουρισμό, πλην... του κράτους των Αθηνών!

► Ενώ πράγματι οι επιχειρήσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, και αναμένονται μαζικά λουκέτα, στην Αθήνα βλέπουν τις αφίξεις των τουριστών και αλληλοσυγχαίρονται!

► Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν. Απλώς τους βολεύει να καταλαβαίνουν ότι τους συμφέρει! Παλιά και δοκιμασμένη συνταγή!

► Κάποτε δίναν και κάποιες υποσχέσεις οι κυβερνώντες ότι θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα (όχι πως το έκαναν κιόλας). Τώρα... ούτε υποσχέσεις δεν δίνουν!

O κακός