Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας η επισκευή της αίθουσας επιβατών στο Λιμένα Λειψών

Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας θα προχωρήσει η κατασκευή του έργου "Ανακαίνιση Επισκευή της Αίθουσας Επιβατών στο Λιμένα Λειψών" προυπολογισμού 50.000 ευρώ.

Κατόπιν αιτήματος μας προς το ΔΣ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π για επισκευή του κτηρίου το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές και με τις συντονισμένες ενέργειες μας εκπονήθηκε η μελέτη και προωθήθηκε το αίτημα δια του προέδρου μας προς τη Γεν. Γραμ. Λιμένων και Υποδομών του Υπουργείου το οποίο και ανταποκρίθηκε θετικά.

 

 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π Γρηγόρη Στόικο, δήμαρχο Πάτμου, για την πίεση που άσκησε, τον πολιτικό μηχανικό του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π Γιώργο Καρακατσάνη για την εκπόνηση της μελέτης καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ που ψήφισαν ομόφωνα όλες τις διαδικασίες που αφορούσαν το συγκεκριμένο έργο.