Απάντηση του Φ. Ζαννετίδη  για τα αδέσποτα αιγοπρόβατα στο Ασκληπειό

Από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, αναφορικά με δημοσίευμα που αφορούσε τα αδέσποτα αιγοπρόβατα στο Ασκληπειό, πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω απάντηση:

 

«Κύριε Διευθυντά,
Με αφορμή το σχόλιο στην έγκριτη εφημερίδα σας, στο φύλλο της 20ής Οκτωβρίου, στη σελίδα σαράντα, με τίτλο “Υπάρχει κράτος;” που αφήνονται αιχμές εναντίον και της Περιφέρειας, αισθάνομαι την υποχρέωση για τη σωστή ενημέρωση του κοινού σας να πάρω θέση στα αναφερόμενα σε αυτό.

Είναι εύλογο και λογικό οι απλοί πολίτες να μην γνωρίζουν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει υποχρέωση να εφαρμόσει ο κάθε βαθμός διοίκησης και να θεωρεί ότι υπάρχει συνολική ευθύνη για την εφαρμογή τους.

Αυτό πολλές φορές ενισχύεται από το γεγονός ότι στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον παρεμβαίνουμε, λειτουργώντας επικουρικά προς τους αρμόδιους φορείς, σε πολλές υποθέσεις με κατάθεση προτάσεων και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Όμως πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να αποδίδονται «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Σε όσους δεν το γνωρίζουν, σύμφωνα με άρθρο 17 «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή)» του Νόμου 4056/2012 «Νόμος για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ, 52 τΑ 1, 2-3-2012), η αρμοδιότητα της διαχείρισης των ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων ανήκει αποκλειστικά στους δήμους.

Η Περιφέρεια όμως αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος της ανεξέλεγκτης και ανεπιτήρητης βόσκησης έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και πάντα ενεργεί για την επίλυσή του αν και δεν έχει αρμοδιότητα.

Κύριε Διευθυντά,

Μπορούμε να δικαιολογήσουμε την άγνοια για το θέμα μέχρις ενός σημείου.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να εφιστήσουμε την προσοχή σας, για αποφυγή δημοσιευμάτων και σχολίων τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υποκρύπτουν σκοπιμότητες.

Εμείς δηλώνουμε στο κοινό σας ότι δεν θα σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε για να επιλύουμε τα προβλήματα που τους απασχολούν με συνέπεια και καμία ενέργεια για απόδοση ευθυνών σε εμάς που δεν μας αναλογεί, δεν θα μας πτοήσει.

Με εκτίμηση
Ο αντιπεριφερειάρχης
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ».