Όταν ο Αθηναϊκός τύπος έγραφε... ύμνους για το αεροδρόμιο της Ρόδου