Θετικές εισηγήσεις από δήμο  για Διαγόρα και Ροδιακό

Θετική είναι τελικά η εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του Δημοτικού Ακινήτου της πλατείας Διαγόρα  στην Μητροπόλεως 22,25, 27, 28 και 31 στον ΓΣ Διαγόρα.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας λαμβάνοντας υπ όψη το Ν. 3463/2006 αρθρο 185 παρ. 2 περί « …δωρεάν παραχώρησης με απόφαση του ΔΣ σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής η προάγει τα τοπικά συμφέροντα…» αποφάσισε να εισηγηθεί θετικά στο Δημ. Συμβούλιο την παραχώρηση των ωσάνω ακινήτων στο σύλλογο του Διαγόρα.

Στην απόφαση του που είναι ομόφωνη η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου εισηγείται ομόφωνα:
«Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημ. Ακινήτου στην πλατεία Διαγόρα επί της Μητροπόλεως 22, 25, 27, 28, 31 της πόλης της Ρόδου συνολικού εμβαδού 163,50 τ.μ. στο Σωματείο με την επωνυμία «ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» με ΑΦΜ 0902200320 για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης συνεδριάσεων, χώρος λειτουργίας και δραστηριοτήτων και αποθήκευσης υλικού, με τους όρους του συμφωνητικού που θα συνταχθεί και επιπλέον τα εξής η παράβαση των οποίων θα συνεπάγεται με την ανάκληση της παραχώρησης:
1. Για οποιαδήποτε κτιριακή παρέμβαση, θα εξασφαλίζονται με ευθύνη του Σωματείου με την επωνυμία «ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» οι απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες και η έγγραφη ενημέρωση προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.
2. Κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητη για τη λειτουργία του μισθίου, θα βαρύνει αποκλειστικά το Σύλλογο, όπως και οι δαπάνες σύνδεσης του χώρου με τη ΔΕΗ».

ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΔΙΑΚΟ
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται παραχώρηση και στο Ακίνητο 19,21 στον ΑΡΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ο οποίος θα περιμένει να ολοκληρωθεί η παραχώρηση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία και θα επιληφθεί των δυο θετικών εισηγήσεων  σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις τους.