Δ. Γάκης: Σημαντικά λιμενικά έργα στα νησιά του Αιγαίου θα υλοποιηθούν μέσω του Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων

Η Ελληνική κυβέρνηση, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στις λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές, προχωράει σε επενδύσεις έργων σε λιμένες νησιών που έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας, με τη χρηματοδότηση 62 λιμενικών έργων.

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, επιχορήγησε για το 2016 το υπουργείο Ναυτιλίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων.

Τα έργα που επιλέχθηκαν με αντικειμενικά, δίκαια, και διαφανή συνδυαστικά κριτήρια για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των λιμανιών της νησιωτικής Χώρας, με περιοριστικό προϋπολογισμό έργου που να μη ξεπερνά τις 100 χιλιάδες ευρώ, αφορούν για τον Νομό Δωδεκανήσου, τους λιμένες των νησιών Ρόδου, Πάτμου, Τήλου, Καλύμνου και Λειψών.

Με αφορμή τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, δήλωσε:

«Το κράτος οφείλει να αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτική γραμμή και να εκπονεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η απόφαση για τη χρηματοδότηση λιμενικών έργων που ενέκρινε το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Πρόκειται για έργα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων κονδυλίων του Π.Δ.Ε. για τα λιμάνια, με δεδομένο ό,τι οι ανάγκες στα νησιά είναι μεγάλες και χρειάζονται να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι».

φωτογραφία αρχείου