Διανομή τροφίμων στην Πάτμο

O Δήμος Πάτμου με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι, «στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και στήριξης στους κατοίκους και δημότες του θα διανείμει κατά τις εορτές των Χριστουγέννων τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016 στο Κ.Ε.Π ή στο Δήμο, τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς έκδοση των πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πάτμου:
1. Αίτηση (Διανέμεται από την υπηρεσία μας).
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο Πάτμου).
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (από το Δήμο Πάτμου).
5. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
6. Ιατρική βεβαίωση για την πιστοποίηση προβλήματος υγείας, αν υπάρχει.
7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Χωρίς πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας ο Δήμος δεν μπορεί να χορηγήσει κανένα βοήθημα.
• Η ημερομηνία 18/11/2016 είναι αποκλειστική και μετά το πέρας αυτής ο Δήμος δεν θα δέχεται δικαιολογητικά.
Ο Δήμαρχος, Στόικος Γρηγόρης».

(Πηγή: Lerosnews.gr)