Πολύ καλή είδηση

Κινηματογραφική εταιρεία της Κίνας ενδιαφέρεται να γυρίσει ταινία στη Ρόδο. Πολύ καλή είδηση πράγματι, φτάνει να υλοποιηθεί κιόλας!