Προκλητική ΝΟΤΑΜ από την  Άγκυρα για το Φαρμακονήσι

Μια ακόμη ευκαιρία για αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων βρήκε η Τουρκία με αφορμή την επιχείρηση Διάσωσης μεταναστών που βρίσκονταν σε βάρκα βορειοδυτικά από το Φαρμακονησι.

Στις 08:45 οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν την ΝΟΤΑΜ Α2568/16 με την οποία ανήγγειλαν την έναρξη επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης στην συγκεκριμένη περιοχή μετα από μήνυμα ότι υπήρχε βάρκα σε κίνδυνο.

«Για το ενδεχόμενο να προκύψουν κίνδυνοι για την εναέρια κυκλοφορία, καλούνται όλα τα ιδιωτικά εναέρια μέσα να αποκαταστήσουν επαφή με το Κέντρο Συντονισμού του Πειραιά (PIRAEUS JRCC) πριν εισέλθουν στην περιοχή που περιλαμβάνεται στο FIR Αθηνών» ανέφερε η ελληνική ΝΟΤΑΜ.

Λίγο αργότερα στις 09:35 έσπευσε η Τουρκία να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα της Ελλάδας να κάνει την Έρευνα και Διάσωση στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εμπίπτει στο FIR Αθηνών και στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων. Με την ΝΟΤΑΜ Α5190/16 η Τουρκία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τον καθορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης με αναφορά στο FIR Αθηνών.

Επισημαίνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία αναφέρεται η ελληνική ΝΟΤΑΜ, εμπίπτει στην Τουρκική περιοχή ευθύνης για Ερευνα και Διάσωση (SRR),όπως έχει καθοριστεί και καταγραφεί στο εγχειρίδιο του ΙΜΟ.

Συνεπώς καταλήγει η τουρκική ΝΟΤΑΜ όλες οι προσπάθειες και δραστηριότητες για Ερευνα και Διάσωση που εμπίπτουν στην τουρκική SRR θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Η Τουρκία στο πλαίσιο της πάγιας επιδίωξης για επιχειρησιακή διχοτόμηση του Αιγαίου, επιχειρεί να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε ζώνες τουρκικής αρμοδιότητας και ευθύνης και οι μεταναστευτικές ροές με τις δεκάδες βάρκες που μετακινούνται προς τα ελληνικά νησιά, χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα από την Τουρκία για να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα για Έρευνα και Διάσωση μέχρι το μέσο του Αιγαίου.

(πηγή: Liberal.gr)