Σε σεμινάριο καράτε  στο Βέλγιο ο Αφεντούλης

O  δάσκαλος  του  A.Σ. Σότοκαν  Καράτε  Ρόδου  στην  Παστίδα,  Νίκος  Αφεντούλης -5ο Dan J.K.A,  συμμετείχε  στο  τριήμερο  Ευρωπαϊκό  Σεμινάριο,  που  ολοκληρώθηκε  την  Κυριακή  13 Νοεμβρίου  στις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  πανεπιστημίου  των  Βρυξελλών  στο  Βέλγιο  και  τελούσε  υπό  την  αιγίδα  της  Βελγικής  Ομοσπονδίας  Καράτε  J.K.A,  με   προσκεκλημένους  τους  Ιάπωνες  καθηγητές  κκ  Iida  8ο  Dan,  Ohta  7ο  Dan,  Sawada  7ο  Dan,  Fukushima  5ο  Dan, όπως επίσης τον  Βέλγο  Gneo  7ο  Dan  και  τον  παγκόσμιο  πρωταθλητή  Limura 3ο  Dan.

Πήραν  μέρος  πάνω  από  400  καρατέκα,  όλων  των  ζωνών  και  ηλικιών.

Πολύτιμες  οι  γνώσεις  που  αποκόμισαν οι συμμετέχοντες,  καθώς  ήταν  κοινή  διαπίστωση  ότι   η  σε  βάθος  κατάρτιση  του  καράτε  παραμένει  ανεξάντλητη  και  πολυποίκιλη.