Εξετάσεις ενηλίκων στη Ρόδο για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι 6 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου (Υψηλάντη 42, Ρόδος, τηλέφωνο 2241027181

Όσοι ενήλικες επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, σχετική αίτηση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στην οποία θα επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση για τις γραμματικές τους γνώσεις και για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και Πιστοποιητικό γέννησης.